výživověda
z lásky k jídlu a vědě

Podmínky užití

Na tyto webové stránky se vztahují autorská práva. Vezměte tuto skutečnost prosím na vědomí. V několika řádcích si přečtěte, co je nutné pro další používání obsahu (textů, obrázků, …) z tohoto webu.

Děkuji za pochopení.

Uveďte původ – Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní

Dílo smíte:

Sdílet — šířit dál a kopírovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu

Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla

Poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud dodržujete licenční podmínky.

Za těchto podmínek

Uveďte původJe Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny.

Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.

Neužívejte dílo komerčně — Je zakázáno užívat dílo pro komerční účely.

Žádná další omezení — Nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí.

Licence Creative Commons
Výživověda.cz, jehož autorem je Dagmar Klauzová, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní

V případě nejistoty o používání obsahu z těchto webových stránek mě neváhejte kontaktovat.