výživověda
z lásky k jídlu a vědě

NAUTIS, z. ú.

Národní ústav pro autismus, z.ú. je nezisková organizace poskytující péči a pomoc osobám s autismem a osobám kolem nich (rodinní příslušníci, učitelé, kamarádi, …).

Další užitečné zdroje

Informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé. Na webu můžete najít informace, které Vám v tíživé situaci mohou pomoci (paliativní péče, administrativa a další).

Informační portál zaměřen na léčbu nadváhy a obezity. Na webu můžete nalézt otázky a odpovědi týkající se nadváhy a obezity (s jejich zdravotními riziky). Web slouží k vyhledání pomoci a odpovídá na otázky týkající se nadměrné hmotnosti. Lze pomocí webu vyhledat odborníka, který Vám může pomoci.

Výživa dětí v prvních 1000 dnech jejich života hraje významnou roli pro zdraví v dospělosti. V tomto období výživu dítěte ovlivňují především rodiče. Iniciativa 1000 dní je určena jak pro odborníky (pediatři, zdravotní sestry, nutriční terapeuti), tak pro širokou veřejnost především tedy pro rodiče a blízké příbuzné. Na webu najdete i dostupné edukační materiály (např. Moje batole jí příliš málo).

Vědecká databáze s mnoha vědeckými články a vědeckými knižními kapitolami. Správce databáze je Elsevier.