výživověda
z lásky k jídlu a vědě

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem mého blogu, odběratelem novinek nebo komentujete mé příspěvky, poskytujete mi své osobní údaje. Vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibuji, že vaše osobní údaje dostatečně střežím a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Neprodávám žádný produkt, nejste tedy mými zákazníky, ale návštěvníky blogu. Do budoucna však nevylučuji prodej vlastních produktů, a proto tento dokument obsahuje i zásady a práva zákazníků. Třeba se jím jednou taky stanete. 

Správcem vašich osobních údajů je Dagmar Klauzová

Správcem osobních údajů je Dagmar Klauzová, která provozuje webové stránky VÝŽIVOVĚDA.cz. Správce Vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírám také další zpracovatele, které ke zpracování využívám.

Jaké údaje zpracovávám a proč?

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych Vám mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah a zasílat Vám zajímavé články zdarma.

Jednotlivé důvody zpracování:

 • E-mailové kampaně a newslettery
  • Jste čtenářem:
   • E-mailem Vám zasílám novinky či bezplatné kurzy, ke kterým jste se pomocí formuláře přihlásili. Zpracovávám Váš e-mail, sleduji, na co klikáte v e-mailu, a jaké typy e-mailů ode mě otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by Vás mohl zajímat.
  • Jste zákazníkem:
   • Zpracovávám váš e-mail, sleduji, na co klikáte v e-mailu, a jaké typy e-mailů ode mě otevíráte za účelem přímého marketingu – zasílání obchodního sdělení. Pokud jste mým zákazníkem, zasílám Vám novinky z důvodu oprávněného zájmu, který u Vás důvodně předpokládám.
 • Soutěže a “giveaways”

Pokud se účastníte nějaké mé soutěže, zpracováváme Váš e-mail pouze za účelem kontaktování v případě výhry. Po skončení soutěže Váš kontaktní údaj z naší databáze vymažu, pokud nám explicitně nepotvrdíte souhlas se zasíláním dalších e-mailů.

 • Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jste mým zákazníkem, zpracovávám z důvodu plnění smlouvy (např. zaslání přihlašovacích informací do online kurzu, zanesení do účetnictví) tyto Vaše osobní údaje:

  • fakturační údaje a e-mail
 

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Dagmar Klauzová, s využitím dalších zpracovatelů, společnosti MailChimp, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech .

Abych mohla měřit, jak se Vám na mém blogu líbí, kde trávíte nejvíce času, a kam klikáte, používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace.

Jsou to:

 • Site Google Kit – Google Analytics a Google Search Console pomocí měřícího kódu
 

Jak mě můžete kontaktovat

Ať už na mě máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese: dagmar@vyzivoveda.cz.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijala jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy) a zabezpečila Vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: dagmar@vyzivoveda.cz

Máte právo na informace, které si právě teď čtete.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám do 30 dnů doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u Vám něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Velmi by mě mrzelo na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. 

V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji nanejvýš 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám, jste-li mým zákazníkem na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu také Vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Odpovědnost

Používání tohoto webu je na vaše vlastní riziko.

I když studuji NUTRIČNÍ TERAPII, jsem stále studentkou a zatím nemám příslušnou akreditaci v oboru. I přes tento prozatímní nedostatek tento blog a související sociální sítě spravuji odpovědně, avšak může dojít k určitým nedostatkům či nedorozuměním mezi autorem a čtenářem.

Nejsem odpovědná za Vámi nesprávné pojetí zde uvedeného obsahu.

Děkuji za pochopení, Dagmar Klauzová. 

Velmi si vážím Vašeho času stráveného na těchto webových stránkách či sociálních sítích souvisejících s tímto webem.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018